top of page

Market Research Group

Public·10 members

2014 Film Hd Izle


Muhasebe meslekmensubu; bir işletmede meydana gelen mali nitelikteki işlemler sonucu ortayaçıkan durumları kaydedip sınıflandıran, sonuçları özetleyen ve analiz ederekyorumlayan, sonucunda da ilgili kişilere raporlayan, muhasebe politikalarınıoluşturarak denetim ve bütçeleme amacıyla mali bilgileri ortaya çıkararakstratejik yönetim ve planlamaya dayalı olarak yardımcı olan kişilerdir. Buçalışmanın amacı; medya alanında muhasebe mesleğinin izleyicilere nasılyansıtıldığının incelenmesidir. Bu bağlamda, muhasebe mesleğinin geçtiğifilmler, diziler ve yazınsal ögeler araştırılarak meslek mensuplarının nasılyansıtıldığı gözlemlenmiştir.
2014 Film Hd Izle

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page